KHUÔN MẪU ÉP THỔI

pet preform mold

Thêm vào giỏ hàng

Khuôn thổi 1l nghiêng

Thêm vào giỏ hàng

Khuôn can 2l dầu

Thêm vào giỏ hàng

Khuôn quả bóng

Thêm vào giỏ hàng

Khuôn mẫu thổi

Thêm vào giỏ hàng