CHỐT DẪN HƯỚNG

Đường kính từ: Ø20->Ø40

Chiều dài L:120->300
- Dùng trong khuôn nhựa

Review